Römmilän tilalta on hienot näkymät Kallavedelle.

Yhdistyksen tarkoitus

Perinneyhdistyksen tarkoitus on toimia kaikkien Römmilän tilan historiasta, julkaisuista ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdistyksenä

Yhdistyksen arvot

Rohkeus, vaatimattomuus, usko huomiseen,  lähimmäisenrakkaus, ahkeruus, rehellisyys, sinnikkyys, yhteisöllisyys, tervehenkinen isänmaallisuus 

Aika muuttuu,

arvot pysyvät

Arvot ovat tärkeä osa meitä.

Ne ohjaavat toimintatapojamme ja valintojamme. Tutkimustenkin mukaan arvopohja on melko pysyvä.

 

Myös kansakuntana erotumme tiettyjen,

meihin liitettyjen arvojen osalta muista. 

Meihin suomalaisiin yleisesti liitetyt

arvot heijastuvat hyvin myös Römmilän

Hildan muistelmien riveiltä.

Arvoistamme on hyvä käydä laajempaakin keskustelua, minkä näemme yhdistyksemme yhdeksi tehtäväksi. 

Me toimimme suomalaisella arvopohjalla yhteiseksi hyväksi.